بازار برنج ایران | مرکز خرید، فروش و قیمت گذاری برنج داخلی-خارجی

قیمت روز برنج داخلی و خارجی در پنجشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۸


قیمت تنظیم بازار انواع برنج ایرانی و برنج خارجی بر اساس معیارهای مصوب شده

* لازم به ذکر است قیمت های ذکر شده قیمت های خرده فروشی و مصرف کننده می باشد.

 

دریف نوع برنج قیمت هر کیلو به تومان
1 برنج هاشمی 17/000
2 برنج طارم 16/800
3 برنج فجر 13/800
4 برنج دم سیاه 17/500
5 برنج علی کاظمی 15/000
6 برنج کامفیروز 14/500
7 برنج باسماتی 1121 8/500
8 برنج محسن 8/500
19 برنج خاطره 8/500
10 برنج طبیعت 8/500
11 برنج آوازه 8/500
12 برنج ترانه  
13 برنج شهر 8/000
14 برنج عنبر بو 10/500
15 برنج پامچال  
16 برنج یکتا  
17 برنج نگین ایرانیان  
18 برنج ویکتوریا  
19 برنج ظریف  
20 برنج هدهد  
21 برنج گل پسند  
22 برنج مشهود  
23 برنج میزبان  
24 برنج گل نوش  
25 برنج بی نام  
26 برنج ندا  
27 برنج شیرودی 10/700
     

 

Tool tip